Niezbędne informacje dotyczące funkcjonowania świetlicy oraz stołówki

w MSP 7 w Knurowie

w roku szkolnym 2020/2021

 

ŚWIETLICA

Świetlica szkolna czynna jest codziennie w godzinach 7.00 – 17.00

 1. Adres mailowy świetlicy – [email protected]
 2. Głównym zadaniem świetlicy jest zapewnienie wychowankom opieki
  i bezpieczeństwa w godzinach pracy rodziców, dlatego przebywają w niej tylko uczniowie, którzy nie mają zapewnionej opieki przed lub po lekcjach w domu, a rodzice pracują zawodowo.
 3. Zapisy do świetlicy – w 2 krokach

Krok pierwszy – INFORMACJA – zapis dziecka można zgłosić u  wychowawcy świetlicy, drogą mailową (mail świetlicy [email protected]), na dzienniku elektronicznym (wychowawca Monika Szopa)  Proszę podać

imię i nazwisko dziecka, klasę oraz informację czy i w jakie dni tygodnia będzie korzystało z obiadów.

Krok drugi – DOKUMENTY – należy pobrać ze strony szkoły Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy ( pobierz >> i po analizie planu lekcji dziecka rzetelnie wpisać realne godziny jego przebywania w świetlicy, z wyłączeniem czasu, kiedy przebywać będzie na lekcjach.

załącznik 1: KARTA-ZGŁOSZENIA-DZIECKA-DO-ŚWIETLICY-2020.2021

Dla uczniów którzy będą korzystać z obiadów – należy także pobrać Kartę zgłoszenia dziecka na obiady ( pobierz >>. Obie karty należy wydrukować, wypełnić i zwrócić wychowawcy świetlicy.(przekazując dziecku lub wrzucając do skrzynki na listy przy wejściu do szkoły).

załącznik 2: Popr. KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA NA OBIADY

 1. Powrót dziecka do domu – możliwy na 2 sposoby

–  może być odbierane przez osoby upoważnione i zapisane w Karcie zgłoszenia,

–  może wychodzić samodzielnie – jeśli rodzice wyrazili taką wolę i zapisali to
w Karcie.

Telefoniczne uzgodnienia rodziców z dzieckiem lub wychowawcą na temat wcześniejszego wyjścia nie będą respektowane.

 1. Odbiór dziecka ze świetlicy – rodzice proszeni są o korzystanie z dzwonka znajdującego się po prawej stronie, przy wejściu głównym. Powiadomią pracownika kogo odbierają i będą oczekiwać tam na dziecko.
 2. W świetlicy uczeń korzysta z zabawek, które można zdezynfekować. Na zajęcia plastyczne przynosi swój piórnik, który zawiera ołówek, gumkę, kredki, nożyczki, klej. Wychowawcy będą na bieżąco informować jakie przybory i przedmioty będą potrzebne na zajęcia. Nie przynosi swoich zabawek i przytulanek.

OBIADY

Ze względu na wyjątkową sytuację epidemiczną  

prosimy rozważyć konieczność i zasadność spożywania obiadu przez dziecko

i zapisać je tylko w uzasadnionym przypadku.

 

 1. Obiady wydawane są w czasie 3 przerw obiadowych, o godz. 12.25, 13.30 oraz 14.35. (nie dotyczy grup przedszkolnych – te grupy spożywają obiady pomiędzy przerwami).
 2. Dla wszystkich klas ustalony zostanie tygodniowy harmonogram spożywania obiadu na poszczególnych przerwach, a uczniowie mają obowiązek stosować się do wyznaczonych przerw. Podział ten dokonany zostanie w oparciu o plan lekcji oraz liczebność grupy uczniów na danej przerwie.
 3. Uczniowie przychodzą na jadalnię w maseczkach/przyłbicach, sciągają je dopiero, kiedy zasiądą przy stole do posiłku.
 4. Obiady wydawane będą od 7 września. Koszt obiadu wynosi 8zł.
 5. Nie będzie możliwości wykupienia jednorazowo obiadu w dany dzień.
 6. Opłatę za obiady należy wpłacać na konto,

 

F.H.U. „U Marysi”, nr konta  23 1240 4302 1111 0000 5268 5246

w terminie  najpóźniej do 20-go dnia każdego miesiąca. Zaległość w płatnościach będzie skutkowała wstrzymaniem wydawania obiadów  dla dziecka w następnym miesiącu.

 1. Z początkiem miesiąca zostanie obliczona i podana rodzicom kwota, zgodnie z obecnością dziecka na obiadach. W tytule przelewu należy najpierw podać NUMER SZKOŁY, nazwisko i imię dziecka, klasę/grupę, oraz miesiąc, za który należność jest wpłacana.
 2. Odliczeń za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym, jeśli zostały spełnione poniższe warunki:
 3. w przypadku planowej nieobecności dziecka w szkole należy zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień wcześniej (telefonicznie lub pisemnie w zeszycie informacyjnym dziecka).
 4. w przypadku nieplanowanej nieobecności ucznia w szkole należy zgłosić ten fakt telefonicznie najpóźniej do godziny 9.00 danego dnia.

Nieobecności dzieci grup przedszkolnych podają wychowawczynie w danym dniu nieobecności dziecka.

 1. Osoby rezygnujące z obiadów powinny zgłosić ten fakt na 2-3 dni przed rezygnacją lub
  na koniec miesiąca.
 2. Brak informacji o nieobecności dziecka skutkuje naliczeniem opłaty.