Informujemy, że w lipcu 2023 r. nastąpi przerwa wakacyjna w pracy oddziałów przedszkolnych w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7 w Knurowie. W sierpniu 2023 r. będziemy sprawowali opiekę nad dziećmi przedszkolnymi w formie dyżuru wakacyjnego.

Zapisy dzieci uczęszczających do naszych oddziałów przedszkolnych na dyżur wakacyjny (w SIERPNIU 2023 r.) będą przyjmowane w sekretariacie w terminie:
29 maja – 3 czerwca 2023 r.
Dyżurem wakacyjnym mogą zostać objęte dzieci obojga pracujących rodziców lub samotnie wychowującego i pracującego rodzica.
Prosimy o przemyślenie swoich decyzji, aby nie blokować miejsca naprawdę potrzebującym.

Zapisy na dyżur sierpniowy do naszej placówki dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w MSP 9 odbywać się będą
w terminie 5 czerwca – 9 czerwca 2023 r.

W tym samym terminie pracujący rodzice naszych przedszkolaków mogą zgłaszać na dyżur wakacyjny w lipcu 2023 r. do MSP 9.
Dzieci spoza placówki macierzystej na dyżur wakacyjny
będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc.

Jednocześnie informujemy, że podczas dyżurów wakacyjnych dzieci będą przebywały w grupach mieszanych.

Formularz wniosku wakacyjnego do pobrania poniżej:
WNIOSEK na dyżur wakacyjny lub sekretariacie MSP 7 w Knurowie

Rodzice chcący zapisać dzieci na dyżur w oddziałach przedszkolnych MSP 9 pobierają wniosek bezpośrednio ze strony internetowej tej szkoły.