Godziny dostępności nauczycieli

Wejdź w link

GODZINY  DOSTĘPNOŚĆI  NAUCZYCIELI  MSP 7  W  KNUROWIE

(dyżury dla uczniów i ich rodziców – po wcześniejszym umówieniu się)