W dniach 15 – 17 kwietnia 2019 r. w naszej szkole odbył się po raz pierwszy w historii egzamin ósmoklasisty. Przez trzy kolejne dni uczniowie ósmych klas zmagali się z obowiązkowym egzaminem na koniec tego etapu kształcenia. Przystąpiło do niego 94 uczniów. Wiadomości i umiejętności sprawdzane były z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj. języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. Egzaminu nie można nie zdać – nie określono minimalnego progu poniżej którego egzamin uznaje się za nie zaliczony. Jednak wynik jest dla uczniów bardzo ważny – w dużej części to on zadecyduje, czy dostaną się do wymarzonego liceum czy technikum. Wyniki tegorocznego egzaminu uczniowie poznają 14 czerwca. Życzymy jak najlepszych wyników !

Sabina Soroka