Czarne z Przyborami Kuchennymi Ikona Restauracja Logo uai

700 – 815 Schodzenie się dzieci.

815 – 845 Zabawy dowolne według pomysłów dzieci.

845 – 900 Ćwiczenia poranne.

900 – 930 I zajęcia dydaktyczne będące realizacją treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

930 – 1000 Przygotowanie do śniadania + śniadanie.

1000 – 1030 II zajęcia dydaktyczne będące realizacją, treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

1030 – 1230 Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, praca indywidualna.

1230 -1345 Przygotowanie do obiadu + obiad.

1345 – 1400 Odpoczynek po obiedzie. Czytanie książek.

1400 – 1600 Zabawy w grupach.
d    ddd     Zabawy stolikowe i konstrukcyjne.
d               Rozchodzenie się dzieci