Wpłaty na Fundusz Rady Rodziców

Uprzejmie prosimy o wpłaty na Fundusz Rady Rodziców.

Przypominamy, że składka ustalona na rok szkolny 2023/2024 wynosi 60 zł za każde dziecko.

Wpłata każdej dodatkowej złotówki jest mile widziana!😊

Wpłat można dokonywać u wybranych przedstawicieli klas, w sekretariacie szkoły lub na rachunek bankowy Rady Rodziców:
Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy
74 8454 0001 2007 1000 0404 0001
tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa.

Serdecznie DZIĘKUJEMY za każdą dokonaną wpłatę!

Z poważaniem
Rada Rodziców przy Miejskiej

Szkole Podstawowej Nr 7 w Knurowie

Rada Rodziców 

Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 

w Knurowie w roku szk. 2023/2024 

 

Lp. klasa Nazwisko i imię rodzica 
1. 1A Sylwestrzak Anna 
2. 1B Szlezingier-Wegiera Joanna 
3. 2A Jędrychowska Izabela 
4. 2B Duda Aleksandra 
5. 2C Wawrzynek Izabela 
6. 3A Kręplewska Marcelina 
7. 3B Dryszel Aleksandra 
8. 4A Materna Jolanta 
9. 4B Smuda Sonia 
10. 4C Gniewek Magdalena 
11. 5A Szołtysek Izabela 
12. 5B  Sitarz Sylwia 
13. 5C Górecka Anna 
14. 6A Rams Małgorzata 
15. 6B Kalisz Krzysztof 
16. 6C Malczyk Barbara 
17. 7A Laksander Monika 
18. 7 B Pokora Joanna 
19. 7C Zduńczuk Joanna 
20. 8A Zagożdżon Agnieszka 
21. 0A Mihilewicz Zofia 
22. 0B Masarczyk Gabriela 
23. 0C Linart Aleksandra