Wpłaty na Fundusz Rady Rodziców

Uprzejmie prosimy o wpłaty na Fundusz Rady Rodziców.

Przypominamy, że składka ustalona na rok szkolny 2019/2020 wynosi 40 zł za każde dziecko.

Wpłat można dokonywać u wybranych przedstawicieli klas, w sekretariacie szkoły lub na rachunek bankowy Rady Rodziców:
Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy
74 8454 0001 2007 1000 0404 0001
tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa.

Serdecznie DZIĘKUJEMY za każdą dokonaną wpłatę!

Z poważaniem
Rada Rodziców przy Miejskiej

Szkole Podstawowej Nr 7 w Knurowie

Rada Rodziców Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie w roku szk. 2019/2020

klasaNazwisko i imię rodzica
1ASzmidt Anna
1BSitarz Sylwia
1CGórecka Anna
2AHoleczke Magdalena
2BKalisz Krzysztof
2CSiedlaczek Katarzyna
3AWalkowiak Emilia
3BSobota-Miszczak Izabela
3CWidera Marta
4APłuciennik Agnieszka
5AWoźny Krzysztof
5BKręplewska Marcelina
5CSzafarz Małgorzata
5DJonda Aleksandra
5EMarcinowska Katarzyna
6AGąszcz Wioletta
6BKostowska Dorota
6CStemplewska Edyta
6DTchórz Sylwia
6EHoleczke Marcin
7ALabisz Grażyna
7BGłowacka Aneta
7CGdynia Sylwia
8ASmentek Magdalena
8BCzech Mirosław
8CKempa Monika
0APaśnicka Anna
0BKozioł Halina
0CMaciejewicz Kamila
0DAntosz Jolanta

Księgowy RR : Malczyk Barbara