Dzieci z oddziałów przedszkolnych rozmawiały o bezpieczeństwie na drodze. Ćwiczyły prawidłowe przechodzenie przez ulicę na przejściu dla pieszych. Przedszkolaki zapoznały się z wyglądem i znaczeniem kilku ważnych znaków drogowych, tj. przejście dla pieszych, droga wyłącznie dla rowerów, uwaga dzieci, sygnalizacja świetlna. Na spacerze utrwalały poprawny i bezpieczny sposób przechodzenia przez jezdnię w miejscu gdzie są pasy i sygnalizacja.

Bądźmy uważni i przestrzegajmy przepisów ruchu drogowego. Nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze!