Uczniowie klas 5 brali udział w Interdyscyplinarnych wykładach dla szkół “NAUKA WOKÓŁ NAS”
Wykłady prowadzone były przez zespoły wykwalifikowanych wykładowców, dydaktyków z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Swoje wykłady rozpoczęliśmy od chemii, później była fizyka a na końcu inżynieria materiałowa.
To był bardzo udany dzień.