Dziś uczniowie klas 7 brali udział w Interdyscyplinarnych wykładach dla szkół “NAUKA WOKÓŁ NAS”
Wykłady prowadzone były przez zespoły wykwalifikowanych wykładowców, dydaktyków z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Jutro na warsztaty pojadą uczniowie klas 5.