Beznazwy 2 uai

Funkcjonowanie świetlicy w MSP 7
w Knurowie w roku szkolnym
2023/2024

Świetlica szkolna czynna jest codziennie w godzinach 7.00 – 17.00

1. Głównym zadaniem świetlicy jest zapewnienie wychowankom opieki i bezpieczeństwa w
godzinach pracy rodziców, dlatego przebywają w niej tylko uczniowie, którzy nie mają zapewnionej
opieki przed lub po lekcjach w domu, a rodzice pracują zawodowo.

2. Zapisy do świetlicy – w 2 krokach

Krok pierwszy – INFORMACJA – zapis dziecka można zgłosić u wychowawcy świetlicy lub na
dzienniku elektronicznym (wychowawca: Monika Szopa, Beata Mastyj, Joanna Płatek) Proszę podać:
imię i nazwisko dziecka, klasę oraz informację czy i w jakie dni tygodnia będzie korzystało z
obiadów.
Krok drugi – DOKUMENTY – należy pobrać ze strony szkoły Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy
(zakładka: Do pobrania => Karty zgłoszenia => Świetlica 2023/2024) i po analizie planu lekcji
dziecka rzetelnie wpisać realne godziny jego przebywania w świetlicy, z wyłączeniem czasu, kiedy
przebywać będzie na lekcjach.
Dla uczniów którzy będą korzystać z obiadów – należy pobrać Kartę zgłoszenia dziecka na obiady
(zakładka: Do pobrania => Karty zgłoszenia => Obiady 2023/2024) . Obie karty należy
wydrukować, wypełnić i zwrócić wychowawcy świetlicy. Wszystkie sprawy związane z obiadami prosimy
kierować do firmy cateringowej „u Marysi” nr.: 503 693 532

5. Powrót dziecka do domu– możliwy na 2 sposoby
– może być odbierane przez osoby upoważnione i zapisane w Karcie zgłoszenia,
– może wychodzić samodzielnie – jeśli rodzice wyrazili taką wolę i zapisali to
w Karcie.
Telefoniczne uzgodnienia rodziców z dzieckiem lub wychowawcą na temat wcześniejszego wyjścia nie
będą respektowane.

6. Odbiór dziecka ze świetlicy – rodzice proszeni są o korzystanie z wideodomofonu
znajdującego się w szkole.

7. W świetlicy uczeń korzysta z zabawek, które można zdezynfekować. Na zajęcia plastyczne
przynosi swój piórnik, który zawiera ołówek, gumkę, kredki, nożyczki, klej. Wychowawcy będą na
bieżąco informować jakie przybory i przedmioty będą potrzebne na zajęcia. Nie przynosi swoich
zabawek i przytulanek.