Beznazwy 2 uai

Funkcjonowanie świetlicy w MSP 7
w Knurowie w roku szkolnym
2021/2022

Świetlica szkolna czynna jest codziennie w godzinach 7.00 – 17.00

  1. Głównym zadaniem świetlicy jest zapewnienie wychowankom opieki
    i bezpieczeństwa w godzinach pracy rodziców, dlatego przebywają w niej tylko uczniowie, którzy nie mają zapewnionej opieki przed lub po lekcjach w domu, a rodzice pracują zawodowo.
  2. Zapisy do świetlicy – w 2 krokach

Krok pierwszy – INFORMACJA – zapis dziecka można zgłosić u  wychowawcy świetlicy, drogą mailową (mail świetlicy [email protected]), na dzienniku elektronicznym (wychowawca Monika Szopa)  Proszę podać

imię i nazwisko dziecka, klasę oraz informację czy i w jakie dni tygodnia będzie korzystało z obiadów.

Krok drugi – DOKUMENTY – należy pobrać ze strony szkoły Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy (zakładka: Do pobrania => Karty zgłoszenia => Świetlica 2020/2021 i po analizie planu lekcji dziecka rzetelnie wpisać realne godziny jego przebywania w świetlicy, z wyłączeniem czasu, kiedy przebywać będzie na lekcjach.

Dla uczniów którzy będą korzystać z obiadów – należy także pobrać Kartę zgłoszenia dziecka na obiady (zakładka: Do pobrania => Karty zgłoszenia => Obiady 2020/2021. Obie karty należy wydrukować, wypełnić i zwrócić wychowawcy świetlicy.(przekazując dziecku lub wrzucając do skrzynki na listy przy wejściu do szkoły).

  1. Powrót dziecka do domu– możliwy na 2 sposoby

–  może być odbierane przez osoby upoważnione i zapisane w Karcie zgłoszenia,

–  może wychodzić samodzielnie – jeśli rodzice wyrazili taką wolę i zapisali to
w Karcie.

Telefoniczne uzgodnienia rodziców z dzieckiem lub wychowawcą na temat wcześniejszego wyjścia nie będą respektowane.

  1. Odbiór dziecka ze świetlicy – rodzice proszeni są o korzystanie z dzwonka znajdującego się po prawej stronie, przy wejściu głównym. Powiadomią pracownika kogo odbierają i będą oczekiwać tam na dziecko.
  2. W świetlicy uczeń korzysta z zabawek, które można zdezynfekować. Na zajęcia plastyczne przynosi swój piórnik, który zawiera ołówek, gumkę, kredki, nożyczki, klej. Wychowawcy będą na bieżąco informować jakie przybory i przedmioty będą potrzebne na zajęcia. Nie przynosi swoich zabawek i przytulanek.