Sprawdź :

1. Procedura funkcjonowania Szkoły od 1 września 2020 r

2. Procedura na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID- 19