• Informacje dla rodziców - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
  • Załącznik do Zgłoszenia i do wniosku
  • Oświadczenie potwierdzenia woli
  • INFORMACJE DLA RODZICÓW

 

ZŁÓŻ ZGŁOSZENIE

(dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły – ZAŁĄCZNIK NR 1)

ZŁÓŻ WNIOSEK

(dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły – ZAŁĄCZNIK NR 3)

Szanowni Rodzice!

  • 30 kwietnia 2021r. o godz. 13:00  publikujemy listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy 1 w MSP 7 w Knurowie.
  • od 4 maja 2021r. godz. 8:00 do 7 maja 2021r. godz. 15:00   Rodzic dostarcza do szkoły OSWIADCZENIE POTWIERDZENIA WOLI

UWAGA!
Tylko CZTERY DNI na złożenie potwierdzenia woli przez Rodziców kandydatów zakwalifikowanych.
Niezłożenie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do klasy 1 spowoduje, że 12 maja 2021r. dziecko nie będzie przyjęte do MSP 7 w Knurowie.

MSP7 promocja szkoly sp 1 uai