(INFORMACJE DLA RODZICÓW)

ZŁÓŻ ZGŁOSZENIE

(dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły – ZAŁĄCZNIK NR 1)

ZŁÓŻ WNIOSEK

(dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły – ZAŁĄCZNIK NR 3)

Jeżeli Rodzic jest zdecydowany na wybór szkoły obwodowej dla swojego dziecka, w terminie 15 marca – 23 kwietnia 2021 r. składa zgłoszenie do swojej szkoły.
Jeżeli Rodzic dla swojego dziecka chce wybrać inną szkołę niż obwodowa, w terminie 12 – 23 kwietnia 2021 r. składa wniosek do wybranej szkoły.

MSP7 promocja szkoly sp 1 uai