msp7 uai

Z życia szkoły...

Chcąc przybliżyć Państwu atmosferę panującą w naszej szkole przygotowaliśmy krótką relację fotograficzną.
Zapraszamy!