Samorząd Uczniowski gratuluje zwycięzcom całorocznego projektu Klasa na medal !!!
I MIEJSCE to klasy 3b i 7b, a II MIEJSCE 2a i 5a. Nagroda za I miejsce to wycieczka do Cieszyna,a za II miejsce wyjazd do Ogrodu Botanicznego w Zabrzu.