Dziś w naszej szkole miała miejsce próbna ewakuacja przeciwpożarowa.
Celem akcji było nabywanie przez uczniów umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji, zapoznanie personelu i dzieci z praktycznym prowadzeniem ewakuacji osób przebywających w budynku.
Na kilka minut wszystkie sale przedszkolne, szkolne i pomieszczenia administracyjno – gospodarcze pozostały puste.
Wszyscy bardzo sprawnie, bezpiecznie i szybko opuścili budynek i zgromadzili się na boisku szkolnym.