W czwartek 16.06.2016 ekipa nagłośnieniowa klas piątych pożegnała swoich starszych kolegów. Będziemy za wami tęsknić!!!

f9

ko