Nagroda dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie za osiągnięcie wyników dydaktycznych powyżej średniej krajowej uzyskanych z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego w roku szkolnym 2019/2020 potwierdzonych Egzaminem Ósmoklasisty.

 

Nagroda dla Miejskiej Szkoly Podstawowej nr 7 w Knurowie