MHER1422 uai
Uwaga ważne informacje dla uczniów zdających kartę rowerową.
Listy i terminy są również wywieszone na drzwiach sali 109.