W czasie Festiwalu Kolorów uczniowie klas 4 i 5 brali udział w zajęciach o odkryciach geograficznych. Podróżowali z Europy do Ameryki Północnej oraz Australii. Po zdobyciu wiedzy na temat odkrywców uczestniczyli w zajęciach plastycznych, które prowadziła pani Monika Szopa. Pod jej kierunkiem wykonali statki, czapki wikingów i znaczek dla Australii z kangurem.