Kolejny egzamin ósmoklasisty już za nami!

W dniach 25 – 27 maja, nasi ósmoklasiści zmagali się kolejno z językiem polskim, matematyką i językiem angielskim.

Do egzaminu przystąpiło 82 uczniów. Tegoroczny egzamin podobnie jak ubiegłoroczny odbywał się w reżimie sanitarnym. Na teren szkoły mogły wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązywało na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych w trakcie pracy z arkuszem. Ławki w salach były tak ustawione, aby między uczniami zachowany był co najmniej półtorametrowy odstęp w każdym kierunku.
Teraz pozostaje nam już tylko czekanie na wyniki, które będą uwolnione 2 lipca.