Informujemy, że w lipcu 2021 r. nastąpi przerwa wakacyjna w pracy oddziałów przedszkolnych w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7 w Knurowie.
W sierpniu 2021 r. będziemy sprawowali opiekę nad dziećmi przedszkolnymi w formie dyżuru wakacyjnego.

Zapisy dzieci uczęszczających do naszych oddziałów przedszkolnych na dyżur wakacyjny (w SIERPNIU 2021 r.) będą przyjmowane w sekretariacie w terminie:

17 – 21 maja 2021 r.

Dyżurem wakacyjnym mogą zostać objęte dzieci obojga pracujących rodziców lub samotnie wychowującego i pracującego rodzica.

Prosimy o przemyślenie swoich decyzji, aby nie blokować miejsca naprawdę potrzebującym.

Zapisy na dyżur sierpniowy do naszej placówki dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w MSP 9 odbywać się będą
w terminie 28 maja – 4 czerwca 2021 r.

W tym samym terminie pracujący rodzice naszych przedszkolaków mogą zgłaszać na dyżur wakacyjny w lipcu 2021 r. do MSP 9.

Dzieci spoza placówki macierzystej na dyżur wakacyjny
będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc.

Jednocześnie informujemy, że podczas dyżurów wakacyjnych dzieci będą przebywały w grupach mieszanych.

Formularz wniosku wakacyjnego do pobrania poniżej:

WNIOSEK-na-dyżur-wakacyjny

Rodzice chcący zapisać dzieci na dyżur w oddziałach przedszkolnych MSP 9 pobierają wniosek bezpośrednio ze strony internetowej tej szkoły.