Zorza polarna stała się inspiracją malarską na lekcjach plastyki. Uczniowie klas 4-7 próbowali odtworzyć spektakularne kolory jakie towarzyszą zjawisku zorzy polarnej. Prace były malowane pod kierunkiem pani z plastyki Bogumiły Przeliorz.