UWAGA WAŻNE!

W terminie od 31.03. godz. 8.00 do 9.04. godz.15.00 rodzice kandydatów
zakwalifikowanych muszą potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do MSP7
w
postaci pisemnego oświadczenia ( można zrobić zdjęcie lub zeskanować
i
wysłać na adres e-mail lub wrzucić do skrzynki przy drzwiach szkoły).

Niezłożenie dokumentu w określonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją
z miejsca w naszym oddziale przedszkolnym, tym samym dziecko nie zostanie ujęte
na liście dzieci przyjętych.