W ramach projektu edukacyjnego Ministra Edukacji i Nauki  „Poznaj Polskę”, 47 uczniów klas II oraz 54 uczniów  klas III  w pierwszym tygodniu listopada 2021 uczestniczyło w wycieczce dydaktyczno-wychowawczej, której celem było zapoznanie uczniów z historią i kulturą regionu. Uczniowie otrzymali środki na dofinansowanie wyjazdu , które w zależności od ilości uczniów pozwoliły na pokrycie  ponad 50% pełnego kosztu wycieczki. W ramach wyjazdu uczniowie zwiedzili następujące obiekty:

  • Osiedla Nikiszowiec
  • Muzeum Śląskiego
  • Strefy Kultury.

Najpierw uczniowie udali  się na Szlak Zabytków Techniki. Na osiedlu Nikiszowiec zwiedzali zabytkową zabudowę osiedla mieszkaniowego, wybudowanego w latach 1908 – 1918  dla górników kopalni „Giesche”. Spacerując po osiedlu zobaczyli budynki mieszkalne –  trzykondygnacyjne ceglane bloki, tworzące czworoboki z wewnętrznymi dziedzińcami. Oprócz budynków mieszkalnych uczniowie zwiedzili  monumentalny kościół p.w. Św. Anny oraz mozaikę na budynku poczty przy placu Wyzwolenia. W budynku dawnej publicznej pralni i magla znajduje się obecnie Oddział Muzeum Historii Katowic – Dział Etnologii Miasta, w którym uczniowie zostali zapoznani z poniższymi wystawami:

  • “Woda i mydło najlepsze bielidło. W pralni i maglu na Nikiszowcu”
  • “Wokół mistrzów Grupy Janowskiej”- malarstwo
  • “U nos w doma na Nikiszu. We wnętrzu nikiszowieckiego mieszkania”

Kolejnym punktem wycieczki było Muzeum Śląskie, będące częścią Strefy Kultury. Siedziba Muzeum Śląskiego znajduje się na zrewitalizowanym poprzemysłowym terenie dawnej kopalni „Katowice”. Większa część tego muzeum znajduje się pod ziemią i tam uczniowie zostali oprowadzeni po wystawie „Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów” – opowieść o Górnym Śląsku od czasów najdawniejszych do przełomu ustrojowego 1989 roku. Na wystawę składa się wiele oryginalnych eksponatów, materiały audiowizualne i bogata oprawa scenograficzna.    Na powierzchni w jednym z po  kopalnianych budynków znajduje się przestrzeń edukacyjna „Na tropie Tomka”  zainspirowana postacią Tomka Wilmowskiego, bohatera powieści Alfreda Szklarskiego. Tutaj uczniowie klas drugich odkrywali świat za  pomocą zmysłów i kreatywnych zabaw.

Po wyjściu z wystawy udaliśmy się na ciąg dalszy  spaceru po Strefie Kultury, po drodze  z bliska uczniowie zobaczyli  szyb „ Warszawa II”, na którym znajduje się platforma widokowa, dalej spacerując  uczniowie obejrzeli budynek Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia  czyli NOSPR ( z zewnątrz
i wewnątrz), budynek Międzynarodowego Centrum Kongresowego (MCK) oraz oczywiście „Spodek”, przy którym zakończyliśmy wycieczkę. Uczniowie pełni wrażeń wrócili do swoich domów. Wycieczka należała do bardzo udanych.

MSP 7 uai