poczta walentynkowa scaled uai

Do tradycji naszej szkoły przeszedł już coroczny zwyczaj obchodzenia Walentynek.
Tym razem POCZTA WALENTYNKOWA działa w Świetlicy szkolnej. Do dnia 15 lutego godz. 10:00 można wrzucać Walentynki- wyraz naszych ciepłych, przyjaznych uczuć.

Rozdanie walentynek nastąpi 16 lutego br. Nasi Walentynkowi Posłannicy pojawią się w każdej sali, by wręczyć wykonane kartki.