Pomimo zbliżającego się końca roku szkolnego, świetlica szkolna nie zwalnia tempa.
Dzisiaj odbył się Świetlicowy Dzień Sportu.
Na początek dzieci odpowiadały na pytania z quizu sportowego.
Następnie pokonywały przygotowany tor przeszkód, a także rozegrały turniej w “Zbijaka”.