Mimo wielu wydarzeń w tym tygodniu nauczyciele przyrodnicy nie mogli przejść obojętnie obok Światowego Dnia Wody, który przypada na 22 marca.
Uczniowie klas 3 podczas zajęć edukacji przyrodniczej poznawali właściwości fizyko- chemiczne wody.
W klasach 5 na wodę spoglądano pod kątem biologicznym i wykorzystania w ekosystemach.
Natomiast w klasach 7 i 8 dominowało tegoroczne hasło “Przyspieszenie zmian”.
W celu rozwiązania kryzysu związanego z dostępem do wody i urządzeń sanitarnych.

W zajęciach wykorzystano materiały edukacyjne z programu Aktywni Błękitni oraz Polskiej Akcji Humanitarnej.