1 2

Inspektorzy z OTOZ oddział Gliwice przybliżyli nam swoją działalność. Pokazując swoje interwencje, zwracali uwagę, że zwierzę nie jest “rzeczą”. Dowiedzieliśmy się jak pomagać zwierzętom, aby im nie szkodzić. Na koniec spotkania wręczyliśmy puszki, koce, karmę, ręczniki, zabawki dla zwierząt będących pod opieką OTOZ ANIMALS w Gliwicach. Spotkanie było bardzo pouczające.

Dziękujemy – uczniowie MSP 7

3