Regulamin XVI Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego o tytuł „Mistrza Poziomu Podstawowego”

Organizatorem konkursu jest Miejska Szkoła Podstawowa nr 7 w Knurowie

 

 1. Cele konkursu

 

 1. Rozbudzenie zainteresowań językiem angielskim oraz kulturą anglojęzyczną
 2. Dodatkowe motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego
 3. Różnicowanie uczniów na poziomie szkoły i umożliwienie porównania ich wyników z wynikami uczniów innych szkół
 4. Nagradzanie wysiłków uczniów i nauczycieli

 

 1. Założenia ogólne

 

 1. Zgłoszenie do uczestnictwa w konkursie zainteresowane szkoły przesyłają do dnia 2 marca 2020 r. na numer fax MSP 7 Knurów: ( 032 ) 235 27 39 lub na maila [email protected]. Prosimy o terminowe zgłoszenia wraz z podaniem danych uczestników oraz nazwiskiem i nr telefonu opiekuna.

 

 1. Konkurs składa się z dwóch etapów

–  I etap szkolny, składający się z części pisemnej w formie testu, każda szkoła zgłaszająca   udział w konkursie, przeprowadza samodzielnie. Liczba uczestników etapu I jest nieograniczona.

II etap finałowy odbędzie się w formie testu obejmującego rozumienie ze słuchu, zagadnienia gramatyczne na poziomie klasy ósmej, elementy kultury krajów anglojęzycznych oraz krótką wypowiedź pisemną ( np. „Zaproszenie”, mail do przyjaciela, pocztówka z wakacji itp. ). Konkurs odbędzie 26 marca 2020 r. w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7 w Knurowie, w salach 207 i 208. Uczniowie będą pisać test od godziny 10:00 do 11:30. Do konkursu przystępuje 2 uczniów, którzy uzyskają największą liczbę punktów w I etapie.

 

III.               Przebieg konkursu

 

Etap I

 

1 .Szkoły samodzielnie przygotowują test do I etapu.

 1. Każda szkoła powoła szkolną komisję konkursową, składającą się z co najmniej dwóch osób, z których przynajmniej jedna jest nauczycielem języka angielskiego.
 2. Czas trwania eliminacji szkolnych wynosi 60 minut.
 3. Po sprawdzeniu prac i zsumowaniu liczby punktów wybieramy 2 uczniów którzy uzyskali największą liczbę punktów, będą oni brać udział w II etapie.

 

Etap II

 

1.Test do etapu drugiego zapewnia organizator konkursu.

 1. Czas trwania testu w etapie II wynosi 90 minut.
 2. Komisja konkursowa, powołana spośród opiekunów ( anglistów ) sprawdzi prace uczniów i wręczy nagrody i dyplomy.
 3. W trakcie sprawdzania prac uczestnicy konkursu będą mogli zobaczyć film w wersji angielskiej oraz otrzymają poczęstunek.
 4. W tym samym czasie opiekunowie będą uczestniczyć w szkoleniu zorganizowanym przez Wydawnictwo Macmillan.
 5. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.
 6. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody w postaci bezpłatnego kursu języka angielskiego, ufundowane przez Szkoły Języków Obcych Level i Focus , słowniki i gadżety wydawnictwa Macmillan oraz lektury i dyplomy. Zwycięzca konkursu otrzyma tytuł Mistrza Poziomu Podstawowego. Miejsca punktowane to od pierwszego do trzeciego. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy, miejsca od pierwszego do dziesiątego – nagrody rzeczowe (uzależnione od możliwości sponsorów).
 7. Zakończenie konkursu przewidywane jest na godzinę 14:30.
 8. Kuratorium Oświaty w Katowicach przyznało konkursowi status konkursu kuratoryjnego, który będzie mógł być wymieniony na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

 

Zapraszamy do udziału. Konkurs będzie ostatnim sprawdzianem umiejętności przed Egzaminem Ósmoklasisty !

 

 

Organizatorzy konkursu:

Jadwiga Cuber

Barbara Franuszczyk

Magdalena Kalisz

Katarzyna Poźniak