Regulamin XVII Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego o tytuł „Mistrza Poziomu Podstawowego”

Organizatorem konkursu jest Miejska Szkoła Podstawowa nr 7 w Knurowie

 

 1. Cele konkursu
 2. Rozbudzenie zainteresowań językiem angielskim oraz kulturą anglojęzyczną
 3. Dodatkowe motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego
 4. Różnicowanie uczniów na poziomie szkoły i umożliwienie porównania ich wyników z wynikami uczniów innych szkół
 5. Nagradzanie wysiłków uczniów i nauczycieli

 

 1. Założenia ogólne
 2. Zgłoszenie do uczestnictwa w konkursie zainteresowane szkoły przesyłają do 13 lutego 2023 r. na numer fax MSP 7 Knurów: ( 032 ) 235 27 39 lub na maila [email protected]. Prosimy o terminowe zgłoszenia wraz z podaniem danych uczestników oraz nazwiskiem i nr telefonu opiekuna.
 3. Konkurs składa się z dwóch etapów

– I etap szkolny, składający się z części pisemnej w formie testu, każda szkoła zgłaszająca udział w konkursie, przeprowadza samodzielnie. Liczba uczestników etapu I jest nieograniczona.

II etap finałowy odbędzie się w formie testu obejmującego:

 • rozumienie ze słuchu,
 • czytanie ze zrozumieniem,
 • zagadnienia gramatyczne na poziomie klasy ósmej,
 • krótką wypowiedź pisemną ( np. e-mail, blog, zaproszenie, notatka, pocztówka z wakacji itp. )
 • elementy kultury krajów anglojęzycznych, w tym roku Wielka Brytania, GEOGRAFIA • Kraje wchodzące w skład Zjednoczonego Królestwa • Nazewnictwo związane z częściami UK Flagi, kolory, symbole, stolice, stroje (Szkoci), patroni • Klimat i położenie geograficzne, główne miasta, rzeki  • Populacja, waluta i religia NARODOWE ŚWIĘTA, SŁAWNE MIEJSCA, SŁAWNI LUDZIE, JEDZENIE, SPORT, OBECNA RODZINA KRÓLEWSKA

Konkurs odbędzie 9 marca 2023 r. w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7 w Knurowie, w salach 207 i 208. Uczniowie będą pisać test od godziny 10:00 do 11:30. Do konkursu przystępuje 2 uczniów, którzy uzyskają największą liczbę punktów w I etapie.

III. Przebieg konkursu

Etap I

1 .Szkoły samodzielnie przygotowują test do I etapu.

 1. Każda szkoła powoła szkolną komisję konkursową, składającą się z co najmniej dwóch osób, z których przynajmniej jedna jest nauczycielem języka angielskiego.
 2. Czas trwania eliminacji szkolnych wynosi 60 minut.
 3. Po sprawdzeniu prac i zsumowaniu liczby punktów wybieramy 2 uczniów którzy uzyskali największą liczbę punktów, będą oni brać udział w II etapie.

Etap II

1.Test do etapu drugiego zapewnia organizator konkursu.

 1. Czas trwania testu w etapie II wynosi 90 minut.
 2. Komisja konkursowa, powołana spośród opiekunów ( anglistów ) sprawdzi prace uczniów i wręczy nagrody i dyplomy.
 3. W trakcie sprawdzania prac uczestnicy konkursu będą mogli zobaczyć film w wersji angielskiej oraz otrzymają poczęstunek.
 4. W tym samym czasie opiekunowie będą uczestniczyć w szkoleniu zorganizowanym przez Wydawnictwo Macmillan.
 5. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.
 6. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody w postaci bezpłatnego kursu języka angielskiego, ufundowane przez Szkoły Języków Obcych Focus i Level oraz gadżety i upominki wydawnictwa Macmillan oraz lektury i dyplomy. Zwycięzca konkursu otrzyma tytuł Mistrza Poziomu Podstawowego. Miejsca punktowane to od pierwszego do trzeciego. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy, miejsca od pierwszego do dziesiątego – nagrody rzeczowe (uzależnione od możliwości sponsorów).
 7. Zakończenie konkursu przewidywane jest na godzinę 13:30.

 

Kuratorium Oświaty w Katowicach przyznało konkursowi status konkursu kuratoryjnego, który będzie mógł być wymieniony na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

 

Zapraszamy do udziału. Konkurs będzie ostatnim sprawdzianem umiejętności przed Egzaminem Ósmoklasisty !

 

Organizatorzy konkursu:

 

Anna Rams-Gulczyńska

Katarzyna Poźniak

Barbara Franuszczyk

Jadwiga Cuber