Tegoroczny Tydzień Kolorów w klasach IV został połączony z programem edukacyjnym – Aktywni błękitni.
Bohaterką warsztatów przyrodniczych dla klas IV była woda.
Podczas zajęć mówiliśmy o obiegu wody w przyrodzie, zmianach stanów skupienia, badaliśmy właściwości fizyczne wody
a w czasie rozwiązywania sudoku, quizów oraz zagadek zdobyliśmy wiedzę dotyczącą wykorzystania, zasobów wody oraz powodów braku jej na świecie.