19.10.2018-odbył się artystyczny program profilaktyki uzależnień “Antymina – Profilaktyka z Pasją” Skierowany był do uczniów kl. V-VIII.pzp