Szanowni Rodzice,

w oparciu o rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku
z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa podejmujemy w naszej szkole szereg działań profilaktycznych:

– rozmawiamy z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;

– pielęgniarka szkolna ćwiczy z najmłodszymi dziećmi sposób prawidłowego mycia rąk, wychowawcy przeprowadzą pogadanki w klasach, a w toaletach została już wywieszona instrukcja dotycząca mycia rąk;

– zwracamy szczególną uwagę, by do szkoły nie przychodzili chorzy pracownicy.

W związku z tym do Państwa również kierujemy prośbę o nieposyłanie przeziębionych i chorych dzieci do oddziałów przedszkolnych i szkoły, by nie stwarzać zagrożenia zdrowia własnego dziecka i innych.

Prosimy również o rozmowę z dziećmi na temat higieny, korzystania z toalety i konieczności częstego i starannego mycia rąk.

Ponadto informujemy, że jeśli dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Rodzicowi dziecka do 8. roku życia w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy mu się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa,
Dz.U. 2017, poz. 1368).

Zwracam się do Państwa z prośbą o zrozumienie i poważne potraktowanie naszego apelu. Liczę na współpracę.

Z wyrazami szacunku

Danuta Pluta Dyrektor MSP 7 w Knurowie

plakat RODZICU nie posylal chorego dzieckarece