W czwartek 22 czerwca 2023 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego i pożegnanie klas ósmych.
Na uroczystość przybyli wychowawcy, nauczyciele i rodzice absolwentów.
Uczniowie odebrali nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie, aktywność, a także za osiągnięcia w konkursach.
Na szczególne uznanie zasłużyli laureaci oraz finaliści konkursów przedmiotowych.
Młodsi koledzy przygotowali poetycko – muzyczną część artystyczną.
Te niezapomniane chwile uświetniło również przemówienie Pani Dyrektor.
Życzymy wszystkim naszym absolwentom powodzenia, radości i sukcesów w dalszej edukacji.