Sylwia Surówka – pedagog  

Poniedziałek 7.30 – 15.30 

Wtorek 8.30 – 16.30 

Środa 8.30 – 13.30 

Czwartek 8.00 – 14.45 

Piątek 8.00 – 14.00