Informacje dotyczące zmian w sposobie płatności za obiady w MSP 7 w Knurowie

 

Od października 2016 wpłaty za obiady będą dokonywane na konto:

F.H.U. „U Marysi”  numer konta 23 1240 4302 1111 0000 5268 5246

 1. a) dzieci otrzymywać będą informacje na piśmie (wklejane do zeszytu ucznia)

z kwotą do przelewu.

 1. b) wychowawcy świetlicy będą udzielać takich informacji rodzicom w świetlicy.

Termin wpłat –  do 20-tego dnia danego miesiąca, czyli do 20.X wpłata za październik.

Wysokość wpłat – kwota za obiady będzie obliczana na podstawie indywidualnych, odnotowywanych, jak dotychczas, obecności i tylko zgłoszonych nieobecności.

 • Nadal obowiązywać będzie zasada zgłaszania nieobecności lub rezygnacji
  z posiłku u wych. świetlicy lub telefonicznie (tel. 32 235 27 42 lub 32 235 27 39) wyłącznie do godz. 9.00 w danym dniu. Tylko zgłoszone nieobecności będą odliczone z kwoty w następnym miesiącu.
 • Należy przelewać podaną przez nauczyciela kwotę, nie dopuszcza się samodzielnych odliczeń rodziców za niezgłoszoną nieobecność dziecka na obiedzie.
 • W tytule przelewu należy podać najpierw NUMER SZKOŁY nazwisko i imię dziecka, klasę oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata czyli np.

MSP 7, Jan Nowak , klasa 3C, opłata za wrzesień.

 • Po dokonaniu płatności wydrukowany dowód wpłaty należy złożyć
  u wychowawców świetlicy lub przesłać potwierdzenie zapłaty (plik pdf) na adres mailowy [email protected]
 • Za datę wpłaty uważa się datę wpływu przelewu na konto.
 • Zamówienie pojedynczego obiadu będzie można składać i opłacać na dotychczasowych warunkach, czyli w świetlicy szkolnej do godz. 9.00.