Od 14 października pierwszoklasiści z naszej szkoły są już pełnoprawnymi uczniami. W tym dniu odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia.

W niezwykle podniosłej atmosferze w obecności pocztu sztandarowego pierwszacy złożyli ślubowanie. Chcą być dobrymi uczniami i Polakami, przyjaciółmi roślin i zwierząt, a swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Po złożeniu ślubowania przez dzieci pani dyrektor Danuta Pluta dokonała symbolicznego pasowania na ucznia, wypowiadając zdanie: „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej nr 7” dotykając ołówkiem, jak czarodziejską różdżką, ramion pierwszoklasistów. Zanim jednak nauczyły. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci, przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Zadaniem uczniów było m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy oraz udzielenie odpowiedzi do zagadek. Po zakończonej prezentacji jury w postaci rodziców, potwierdziło, iż wszystkie dzieci wspaniale zdały „egzamin pierwszoklasisty”. W tej wyjątkowej chwili pani Dyrektor pogratulowała dzieciom zaprezentowanych umiejętności. Uczniowie otrzymali legitymacje szkolne i dyplomy. To była wyjątkowa uroczystość.