3 X 2017 odbyło się uroczyste otwarcie ” Zielonej Pracowni”

“MAGICZNY ŚWIAT PRZYRODY” , w której uczestniczyli zastępca prezydenta miasta p. Piotr Surówka prezes WFOŚi GW w Katowicach pan Piotr Andrzej oraz dyrektorzy szkół i uczniowie.

Uczniowie zaprezentowali działanie urządzenia wielofunkcyjnego “Magiczny Dywan”, który łączy zabawę, ruch i naukę.

Opiekunem pracowni jest B. Lisowska.

Pracownia jest wyposażona w nowoczesny sprzęt- tablicę interaktywną i urządzenie wielofunkcyjne, aparat fotograficzny.

Ze środków WFOŚi Gw zakupiono nowy sprzęt dydaktyczny do realizacji nauczania przyrody, biologi i geografi.

Z budżetu miasta sala została wyremontowana.

Barbara Lisowska