W ostatnim czasie gdy na świecie panuje pandemia wszyscy zwracamy szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną. Stale podnosimy świadomość
w zakresie podstawowych czynności higienicznych związanych z zabezpieczeniem przed zarażeniem wirusami czy bakteriami. Dzieci z oddziałów przedszkolnych postanowiły wziąć udział w akcji informacyjno-edukacyjnej
pt. „WIRUSOOCHRONA”. Akcja organizowana jest przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach. Przedszkolaki poruszyły zagadnienia prawidłowej higieny rąk, przypomniały o zasadach zdrowego odżywiania oraz postępowania w czasie pandemii. Podczas trwania akcji powstała inscenizacja na temat ochrony przed wirusami, piramida żywienia oraz krótki film z instrukcją mycia rąk.