2 czerwca klasy 4 uczestniczyły w lekcji lokalnej historii.
Zwiedzaliśmy stare rejony naszego miasta – osiedle 3 kolonii, stary cmentarz, najstarsza knurowską szkołę.
Naszym przewodnikiem była pani Urszula Kozok.
Dziękujemy za poświęcony nam czas.