Za nami pierwszy miesiąc z Robotyką. Nasi uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach rozwijających umiejęt5ności robotyczne.

*Wyposażenie pracowni zostało zakupione dzięki udziałowi szkoły w programie Laboratoria Przyszłości.

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci