Dnia 15 kwietnia w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7 w Knurowie odbył się koncert muzyki polskiej zespołu “Capella Nicopolensis” prowadzonego przez panią Andronikę Krawiec. Uczniowie przekonali się jak i do jakiej muzyki tańczono dawniej.
B. Ciesielski