Komunikat w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności

Dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie pani Danuta Pluta wyznaczyła koordynatora ds. dostępności w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7  w Knurowie. Funkcję będzie pełnił pan Witold Długosz.

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla MSP 7 w Knurowie było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę z dnia 19 lipca 2019 r.  o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r., poz. 1696 ze zm.)

Zadania koordynatora ds. dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało m.in.:

  • wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Miejską Szkołę Podstawową nr 7 w Knurowie;
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Miejską Szkołę Podstawową nr 7 w Knurowie;
  • monitorowanie działalności Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7 w Knurowie: Witold Długosz

adres do korespondencji: ul. Jedności Narodowej 5, 44-194 Knurów

e-mail: msp7@knurow.edu.pl

telefon: 32 235 27 39

 

 

Skip to content