Klasy drugie w salach edukacyjnych Muzeum Śląskiego, wzięły udział w warsztatach muzyczno- plastycznych.

Pod okiem animatorów tworzyły prace przy użyciu węgla, kredy, farb i modeliny.

Poznały bardzo oryginalne instrumenty, przy użyciu których stworzyły niepowtarzalną muzykę.