Karta rowerowa – egzamin praktyczny.
ZDANY W 100%.
Wszystkim zdającym GRATULUJEMY!!!
Panu policjantowi Michałowi Gaikowi składamy również podziękowania za sprawne przeprowadzenie egzaminu.