W MSP7 odbył się konkurs na najpiękniejszy kalendarz adwentowy. Zadanie polegało na przygotowaniu kalendarza adwentowego w dowolnej formie plastycznej. Każda praca musiała zawierać 24 okienka. Poszczególne “okienka” lub “drzwiczki” powinny zawierać słowa lub zwroty w języku niemieckim związane ze świętami Bożego Narodzenia, np. die Glocke– dzwonek, die Krippe– szopka, der Lebkuchen– piernik, der Weichnachtsbaum– choinka.
Naszym uczniom nie zabrakło inwencji twórczej i jak sami przyznali, zadanie konkursowe okazało się być ciekawym sposobem na naukę języka niemieckiego.
Tekst: Monika Kotlarek-Hajok