Harmonogram powrotu uczniów

do stacjonarnej nauki w szkole

W reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa małymi krokami wracamy do normalnej pracy szkoły.

Ogólne zasady, czyli kto i kiedy wraca do nauki stacjonarnej?

E0DFkUDWQAQ5dBu uai

Do zobaczenia w szkole!

S

 D

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (czeka na publikację   Dzienniku Ustaw).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 maja 2021 r.