Grupa dzieci wraz z opiekunami w ramach programu Erasmus + rozpoczęła pobyt w Czechach.
Po postoju i zwiedzeniu Brna udali się na miejsce pobytu, czyli do morawskiego Šanova.👌🌞😊