Egzamin praktyczny na kartę rowerową odbędzie się

9 czerwca o godz. 9.00

na boisku szkolnym.

Testy teoretyczne w maju. Szczegóły u p. Witka Kozaczkiewicza
Powodzenia.