DZIEŃ ZIEMI

 

Konkurs “Szkoła w stylu zero waste”

Koncepcje zero waste oraz less waste – czyli „zero odpadów/ marnotrawstwa” i „mniejodpadów/marnotrawstwa” są odpowiedzią na pogorszenie się stanu naszego środowiska naturalnego.

Mają być sposobem na rozwiązanie problemów wszechobecnych odpadów poprzez walkę z marnotrawstwem w ujęciu ogólnym – na każdym etapie codziennego funkcjonowania.

 

Te koncepcje stały się ważnym tematem podczas tegorocznych Dni Ziemi zorganizowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) jak również, naszym szkolnym.

 

Dla łatwiejszego zrozumienia ruchu zero/less waste, poniżej przeczytajcie jego podstawowezasady. Zostały one zbudowane wokół kilku „R”:

 

  • Refuse (odmawiać, odrzucać)
  • Reduce (ograniczać)
  • Recycle (segregować i przetwarzać)
  • Repair (naprawiać)
  • Remember (pamiętać) – nie zapominaj, że każdy twój wybór i każda podjęta decyzja, mają bezpośredni albo pośredni wpływ na środowisko naturalne !

 

Uczniowie (klas 4-6) wybrali 3 zasady z literą “R”, które chcieliby wprowadzać i propagować w naszej szkole. Następnie w ramach konkursu przedstawili je w sposób graficzny (rysunek, wymyślony symbol tej zasady, scenka w formie komiksu, itp.).

 

Oto wyniki konkursu:

I miejsce

Nadia Latoń 6c

(praca przedstawiona na zdjęciach)

 

II miejsce

Wiktoria Krzyżanowska 6e

 

III miejsce

Alicja Lasota 6c

Mateusz Grzywocz 6d

 

Uczniowie klas 7 i 8 w ramach koncepcji “Szkoła w stylu zero waste” odpowiadali na pytania ankiety oraz przedstawiali własne propozycje, dotyczące działań, aktywności, które mogłyby być realizowane w naszej szkole.

Bardzo dziękujemy za przesłane propozycje wszystkim uczniom. Podziękowania i słowa uznania szczególnie dla:

Nikoli Koniusz 7a, Szymona Kramka 7a, Kingi Fiuk 7d, Laury Labisz 8a, Agaty Rak 8b, Magdaleny Jureczki 8b, Mai Melerskiej 8b, Juli Sikory 8b, Alicji Botwiny 8c, Karoliny Gajówki 8c, Hanny Szopy 8c.

 

Wszystkie wasze prace i pomysły będą naszą inspiracją do propagowania koncepcji “Szkoła w stylu zero waste” w przyszłym roku szkolnym 🙂 dziękujemy

 

Barbara Lisowska
Agnieszka Wójcik-Konstanciak

Prace Zwyciężczyni konkursu Nadii Latoń z kl. 6C

2 Nadia L uai